Η Διδασκαλία της γλώσσας με βάση το περιεχόμενο

H πολύ καλή συνάδελφος κ. Ελευθερία Ζάγκα, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων, παρουσίασε χθες 13/94/2015 στον ΙΑΝΟ το βιβλίο της “Η διδασκαλία της γλώσσας με βάση το περιεχόμενο: Aπό τη θεωρία στην πράξη” (Εκδόσεις Βάνιας). Η κ. Μαρίνα Ματθαιουδάκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ. παρουσίασε το βιβλίο, ενώ η κ. Άννα Αναστασιάδη – Συμεωνίδη, ομότιμη καθηγήτρια Γλωσσολογίας Α.Π.Θ., προλόγισε και συντόνισε την όλη συζήτηση, που επακολούθησε.

Το βιβλίο αναφέρεται πρωτίστως στην κατάκτηση του ακαδημαϊκού λόγου που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις κατά τη διδασκαλία της ξένης, της δεύτερης και της μητρικής γλώσσας. Στην κατεύθυνση αυτή έχουν εφαρμοστεί διεθνώς συνδυαστικές προσεγγίσεις γλωσσικής διδασκαλίας, οι οποίες εμφανίζονται με τον υπερώνυμο όρο διδασκαλία της γλώσσας με βάση το περιεχόμενο. Με βάση τις προσεγγίσεις αυτές τα γνωστικά αντικείμενα του ΑΠΣ αξιοποιούνται στο γλωσσικό μάθημα και, αντίστροφα, σε κάθε γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνονται και γλωσσικοί στόχοι. Η μελέτη παρουσιάζει το θεωρητικό πλαίσιο των συνδυαστικών γλωσσικών προσεγγίσεων, την ιστορική τους εξέλιξη, τα γνωστότερα μοντέλα εφαρμογής διεθνώς (διδασκαλία της γλώσσας για ειδικούς σκοπούς, θεματικά οργανωμένη διδασκαλία, διδασκαλία με στρατηγικές, CLIL, κ.ά), καθώς και ανάλογα διδακτικά παραδείγματα.

Όλοι και όλες- συνάδελφοι και μη- που βρεθήκαμε εκεί, είχαμε, πέραν όλων των άλλων, την ευκαιρία να ανταλλάξουμε πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις πάνω σε θέματα διδακτικής και να καταθέσουμε τους προβληματισμούς μας.

DSC_0474
Από αριστερά: κα. Μ. Ματθαιουδάκη, κα. Α. Αναστασιάδη – Συμεωνίδη, κα. Ε. Ζάγκα

This entry was posted on Thursday, April 14th, 2016 at 2:26 pm and is filed under Books. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Post a Comment